Små rumpetroll

Illustrasjoner (oppslag) fra musikkboken "Små rumpetroll" utgitt på Fortellerforlaget

små rumpetroll - nina klausen - barnebok illustrasjon

du og jeg og vi to - nina klausen - barnebok illustrasjon

fløy en liten blåfugl - nina klausen - barnebok illustrasjon

pål sine høner - nina klausen - barnebok illustrasjon

ut på tur - nina klausen - barnebok illustrasjon

se nå snør det - nina klausen - barnebok illustrasjon