Sangleker

Illustrasjoner (oppslag) fra musikkboken "Sangleker" utgitt på Fortellerforlaget

karusell - nina klausen - barnebok illustrasjon

fingrene spiller vi med - nina klausen - barnebok illustrasjon

tommelfinger - nina klausen - barnebok illustrasjon

en elefant kom marsjerende - nina klausen - barnebok illustrasjon

petter med hammeren - nina klausen - barnebok illustrasjon

kjerra humper - nina klausen - barnebok illustrasjon