Ride, ride ranke

Illustrasjoner (oppslag) fra musikkboken "Ride, ride ranke" utgitt på Fortellerforlaget

ride ride ranke - nina klausen - barnebok illustrasjon

slå på ring - nina klausen - barnebok illustrasjon

tommeltott hvor er du - nina klausen - barnebok illustrasjon

elle melle deg fortelle - nina klausen - barnebok illustrasjon

reven er en hønsetjuv - nina klausen - barnebok illustrasjon

hoppe sa gåsa - nina klausen - barnebok illustrasjon