Hjulene på bussen

Illustrasjoner (oppslag) fra musikkboken "Hjulene på bussen" utgitt på Fortellerforlaget

hjulene på bussen  - nina klausen - barnebok illustrasjon

mors lille ole - nina klausen - barnebok illustrasjon

lille petter edderkopp - nina klausen - barnebok illustrasjon

ro ro ro din båt - nina klausen - barnebok illustrasjon

jeg blir så glad når jeg ser deg - nina klausen - barnebok illustrasjon

tre små fisk - nina klausen - barnebok illustrasjon