Babyhai

Illustrasjoner (oppslag) fra musikkboken "Babyhai" utgitt på Fortellerforlaget

babyhai  - nina klausen - barnebok illustrasjon

babyhai - nina klausen - barnebok illustrasjon

babyhai - nina klausen - barnebok illustrasjon

babyhai - nina klausen - barnebok illustrasjon

babyhai - nina klausen - barnebok illustrasjon

babyhai - nina klausen - barnebok illustrasjon