Alle fugler

Illustrasjoner (oppslag) fra musikkboken "Alle fugler" utgitt på Fortellerforlaget

alle fugler små - nina klausen - barnebok illustrasjon

jeg gikk en tur på stien - nina klausen - barnebok illustrasjon

å var jeg en sangfugl - nina klausen - barnebok illustrasjon

lille postbud min due - nina klausen - barnebok illustrasjon

fløy en liten blåfugl - nina klausen - barnebok illustrasjon

en liten kylling - nina klausen - barnebok illustrasjon