Ekskimo-3

Logo og illustrasjon til emballasje for Eskimo-3 tran for barn