Enhåndsalfabet

Utforming av nytt enhåndsalfabet for Norges Døveforbund